Bruins made kruif

ERP-software voor de bouw

Geplaatst op

Met zijn ERP-software moet de bouwsector niet alleen in staat zijn om bouwprojecten te vertegenwoordigen, maar ook in staat zijn om alle middelen te plannen als dat nodig is. 

Ook de eisen aan software voor de bouw zijn erg hoog en groeien gestaag. Het is belangrijk om meerdere bouwplaatsen tegelijk te voorzien van de juiste materialen en het juiste personeel. Daarnaast moeten er maatregelen worden genomen voor communicatie met externe actoren, zodat individuele processtappen op een bouwplaats soepel kunnen verlopen. 

Dit vraagt om een hele reeks specifieke functies binnen uw eigen ERP-software, die met een kant-en-klaar systeem meestal niet helemaal reprobreeerbaar zijn. Daarom is het vaak raadzaam om te vertrouwen op branchespecifieke ERP-software voor bouwbedrijven. Hieronder laten we je precies zien waar de toegevoegde waarde ligt. 

ERP-systemen in de bouwsector 

Met ERP-software plannen, controleren en beheren bedrijven hun processen en voorzien ze hen van de nodige middelen als dat nodig is. Voor bouwbedrijven betekent dit dat alleprocessendigitaal in kaart moeten worden gebracht, vanbouwplanningtot materiaalinkoop en orderverwerking tot de oplevering van bouwprojecten.

De gegevens van al deze processen worden vervolgens samengevoegd tot een centrale database. Alle actoren hebben daar dan toegang toe, wat afdelingsoverstijgende processen en vooral meer transparantie mogelijk maakt. Dat laatste speelt een belangrijke rol, zeker bij bouwbedrijven. Hier moeten verschillende bouwplaatsen centraal worden afgedekt. Het is essentieel om te weten hoe ver individuele bouwfasen zijn gevorderd en wanneer verdere materialen nodig zijn. 

De definitie van ERP is dat alle middelen die een bedrijf tot zijn beschikking heeft zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Afval moet worden opgespoord en vervangen door geoptimaliseerde processen. Dit is precies wat er wordt geïmplementeerd met ERP-software voor bouwbedrijven. 

Door de data te centraliseren kunnen processen veel leaner en efficiënter worden geïmplementeerd. In het volgende willen we een paar elementaire functies van een dergelijk branchespecifiek ERP-systeem bekijken en hun concrete voordelen voor de praktijk benadrukken. 

Projectplanning

De bouwplanning gaat vooraf aan het eigenlijke bouwproject. Bij de bouwplanning worden concrete ontwerpplannen gemaakt, worden de potentiële materiaaleisen berekend en wordt ook de uitvoeringsplanning gemaakt. Aan de softwarekant is hiervoor een hele reeks verschillende functies beschikbaar, die helpen bij het plannen van de individuele afmetingen. 

Zo kunnen de materiaaleisen automatisch door het systeem worden aangepast. Hetzelfde geldt voor de planning van de personeelsinzet. Het systeem vergelijkt de potentieel benodigde resources met de werkelijke voorraad. Het is dus al in de planningsfase duidelijk wanneer de nodige middelen beschikbaar zijn en een bouwproject waarschijnlijk kan worden voltooid. 

Verkrijgen

In de kern gaat inkoop over het inkopen van alle middelen die nodig zijn voor het bedrijfsproces op het juiste moment en in de juiste kwaliteit. Het gaat dan vooral om de aanschaf van arbeidsmiddelen en materialen. Uitgesloten op dit punt zijn de inkoop van personeel en kapitaal.

Dit vereist een efficiënt leveranciersbeheer waarin individuele leveranciers kunnen worden geprioriteerd en beheerd. Als er zich een behoefte voordoet, kan het systeem vervolgens direct de perfecte leverancier selecteren en de bestelling plaatsen. In het systeem kunnen meerdere filters worden genoemd die van invloed zijn op de prioritering. Te beginnen met de prijs, via leverbetrouwbaarheid tot de kwaliteit, etc. 

Taakafhandeling

Uiteraard bevat een ERP-software voor de bouw ook tal van functies voor orderverwerking. Op dit punt kan bijvoorbeeld de voortgang van elk project nauwkeurig worden bijgehouden op duidelijke dashboards. De juiste hoeveelheden middelen en personeel worden toegewezen aan elke processtap, zodat elke actor direct kan zien of materialen of gereedschappen etc. nog ontbreken om een stap te voltooien. 

Op deze manier is het mogelijk om snel te reageren op eventuele vertragingen. De medewerkers weten precies wanneer een levering op de bouwplaats aankomt en kunnen deze daarop inplannen. Uiteindelijk kan er enorm veel geld bespaard worden, wat enerzijds tot uiting komt in de uiteindelijke prijs en anderzijds in de eigen ordercapaciteit. 

BIM

Transparantie uit orderverwerking speelt ook een belangrijke rol bij zogenaamde building information modelling, kortweg BIM. Deze technologie maakt het mogelijk om een 3D-model van een bouwobject te maken dat kan worden gevuld met alle informatie van alle betrokken actoren. Dit maakt bedrijfsoverstijgende communicatie op de bouwplaats mogelijk en is in toenemende mate een voorwaarde voor aanbestedingen. 

Hiervoor worden gegevens uit het eigen ERP-systeem van het bedrijf via een interface naar het model overgebracht. Op deze manier kunnen alle actoren direct zien welke processtap is gevorderd en hoe ver. Dit maakt de afstemming op de bouwplaats tussen veel verschillende actoren een stuk eenvoudiger en overzichtelijker. 

Tijdregistratie

Tijdregistratie is van centraal belang voor latere facturatie. Alle medewerkers moeten goed in de gaten houden wanneer ze op welke bouwplaats hebben gewerkt en voor hoe lang, zodat de factuur de opgebouwde werkuren kan factureren. Hiervoor hebben werknemers de mogelijkheid om eenvoudig hun werktijden in te voeren op mobiele apparaten. De gegevens zijn dan beschikbaar in het hele bedrijf en kunnen verder worden verwerkt. 

De uurtarieven van de individuele medewerkers worden in het systeem opgeslagen zodat er direct rekening mee kan worden gehouden. Het systeem luidt ook de noodklok als een werknemer zijn of haar wettelijk voorgeschreven werktijden dreigt te overschrijden en stelt alternatieve manieren van handelen voor. 

Vind ERP-software die geschikt is voor uw eigen branche

De hier genoemde functies zijn specifiek afgestemd op bouwbedrijven. ERP software voor machinebouw, financiële dienstverleners of retail zijn fundamenteel verschillende functies belangrijk. Tegelijkertijd zijn er echter ook veel overlappingen. Standaard software probeert de branchespecifieke omstandigheden onder de knie te krijgen door middel van aanpassingen.

Gerelateerde berichten

Zo houd je je meubels mooi met katten in huis

Je kunt niet ontkennen dat katten schattig zijn en dat ze een perfect huisdier zijn. Katten zijn echter nieuwsgierig en worden thuis vaak te actief....

Lees meer

Over ons

Contactgegevens

Via info @ domein.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden